Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 1

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 1.1

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 1.2

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 2

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 2.1

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 2.2

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 3

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 3.1

Như chúng ta đã biết, Zenlink (ZLK) là một giao thức cross-chain DEX để giao dịch tài sản trên Polkadot và Kusama. Về cơ bản, Zenlink kết nối với tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trên Polkadot và Kusama parachains, cho phép chia sẻ thanh khoản trên các chuỗi, và cho phép người dùng nhận được giá tốt nhất khi hoán đổi mã thông báo của họ.

Head 3.2

Với sứ mệnh như vậy vào ngày 27/12/2021, dự án đã vui mừng thông báo một tính năng mới của Zenlink, X-Transfer, tích hợp các chức năng chuyển chuỗi chéo (cross chain) và mã thông báo (token). Đây sẽ là một tiện ích tuyệt vời cho cộng đồng, cùng GFS tìm hiểu các tính năng chính và cách sử dụng X – Transfer nhé.