Tại Diễn đàn Tài chính Châu Á, một sự kiện do chính phủ Hồng Kông tổ chức nhằm nêu bật những cơ hội mới trong bối cảnh kinh tế của khu vực diễn ra ngày 11/1/2022, Sam Bankman-Fried, người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, đã kêu gọi các nhà quản lý tạo ra một khuôn khổ duy nhất cho tài sản kỹ thuật số.

Doanh nhân này chỉ ra rằng thay vì tập trung vào việc xác định liệu tài sản có phải là chứng khoán hay không, các nhà quản lý phải tập trung vào việc củng cố các quy định và tạo ra một cuốn sách quy tắc về tiền kỹ thuật số.