Có khoảng 100 người đã chuyển từ Microsoft sang Meta (công ty Facebook cũ). Trong khi đó, Apple đang đưa ra những khoản tiền thưởng hậu hĩnh để giữ chân người lao động của họ. Các nhân viên từ Microsoft và Apple đang chuyển sang tham gia Meta Platforms khi công ty Meta đặt mục tiêu tạo ra Metaverse.

Theo các cựu nhân viên của Microsoft được Wall Street Journal phỏng vấn, khoảng 100 người đã từ bỏ nhóm thực tế tăng cường (AR) của gã khổng lồ công nghệ Microsoft trong năm qua để tham gia Meta Platforms. Họ cho rằng Meta đặc biệt tập trung vào việc thu hút những người đã làm việc trên tai nghe thực tế tăng cường (AR) HoloLens của Microsoft.

Theo WSJ, hồ sơ Linkedin cho thấy hơn 70 người thuộc nhóm HoloLens của Microsoft đã rời khỏi dự án trong năm qua, với hơn 40 người trong số họ đảm nhận các vị trí mới tại Meta.

Lợi thế đầu tiên của Microsoft trong không gian AR khiến nhân viên của họ trở thành tài sản quý giá đối với Meta. Microsoft đã công bố dự án HoloLens của mình cách đây hơn 5 năm vào năm 2016, với công nghệ này đã phát triển thành một trong những tai nghe tiên tiến nhất thế giới.