Tag Archives: testnet

Meta săn lùng nhân sự Microsoft và Apple cho các kế hoạch Metaverse

Có khoảng 100 người đã chuyển từ Microsoft sang Meta (công ty Facebook cũ). Trong khi...